Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι οριστική