Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Τι να μάς πη κι αυτός... Δε κοιτάει τα χάλια του;