Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

«ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» - ΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ