Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Τά 'βαλε και με το τελευταίο καταφύγιο τής Ελληνικής Κοινωνίας, ο Μπέζος...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.