Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Τρία τα είδη τού ανθρώπου κατά τον Αριστοτέλη


Τὸ εἴδος «ζῷον», τὸ εἴδος «δίπουν» καὶ τὸ εἴδος «αὐτοάνθρωπος».
Περισσότερα, εδώ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ εδώ ΚΑΙ εδώ ΚΑΙ εδώ...