Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πώς τα δύο χρόνια τού πολέμου στην Ουκρανία, άλλαξαν τη Ρωσία