Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

... και προσγείωση σε ελεγχόμενο αεροδρόμιο._