Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Κι όμως, «τα τινάζουν τα πέταλα»... Κ Α Ι αυτοί !


Περισσότερα, εδώ.