Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς κι ο Μοναχός Γερμανός Σκορδιάς ( πρ. Εφέτης )


Περισσότερα,
εδώ Κ Α Ι εδώ.