Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Συγχαρητήρια για το Χρυσό, πώς ήταν ο αγώνας; «ΧΑΛΙΑ τα πήγα» !