Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Γιατί η τιμή τής αμόλυβδης εν Ελλάδι είναι υπερδιπλάσια από την τιμή στις ΗΠΑ

Περισσότερα, εδώ.