Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Εχθρός (μετά από τη Ρωσία) Κ Α Ι με τη Σερβία, πλέον, η Ελληνική Δημοκρατία...