Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Η Καταστροφή τής Εκπαιδεύσεως για τα παιδιά των ηρωϊκών ακριτικών χωριών