Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Η Ιαπωνία, είναι από τα κράτη που πράγματι σέβονται κι αγαπούν την Ελλάδα._ Το γνωρίζετε ότι, η Ιαπωνία είναι ένα από τα κράτη που έχουν συνυπογράψει τη Συνθήκη των Σεβρών (1920) & τη Συνθήκη τής Λωζάνης (1923) παρά τω πλευρώ τής Ελλάδος;


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ.
Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.