Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

«Μειοδοτούν έναντι τού Εθνικού μας συμφέροντος, για χάρη τής Δύσεως»