Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Εκπαιδευμένοι οι πράκτορες τής ΜΙΤ, μάς «δουλεύουν αγρρρίως»...