Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Κατάλαβες τώρα, το γιατί το Δ' ΣΣ θα βρεθή πίσω από τον Νέστο;

Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] Κ Α Ι εδώ.