Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

«Πατριωτικός Χώρος»...