Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Τα... κ@ρ@μπ@τριωτικ@ κόμμ@τ@ εν Ελλάδι, !&^%&!*%%@#$# ...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ.