Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Beethoven: The Ruins of Athens, Op. 113 - Duet, Dervish Chorus, Turkish March