Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Διεδραμάτισε τον ρόλο της κι «αναλαμβάνει» (πάλι) ο... Καρατζατούμπας;