Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Τι να μάς πη (πάλι) κι αυτό το φθαρμένο «πολιτικό προϊόν»;Περισσότερα, εδώ.