Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Χατζάρας: «Σοφόν το... ασαφές»

Αν βλέπεις στον ύπνο σου ότι έχεις δυο κεφάλια θα αποκτήσεις δόξα, τιμή, εξουσία και δύναμη.
Ούτω, ο εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσών, ανέλαβε Πρόεδρος του νέου πολιτικού σχηματισμού , ενώ το ρόλο του γενικού γραμματέα θα αναλάβει ο κύριος Τάκης. (Μπαλτάκος). 
 Το Κόμμα Αχταρμάς , με τον πυρσό, θα λέγεται «Εθνική Ενότητα», χωρίς Γεώργιο Μαύρο όμως, που τον αφήνουν στον Κούλη, και θα είναι η συνέχεια της...

Η συνέχεια εδώ
----------------------------

Ο Ύμνος της Enotis

Ρόζα, Ρόζα, Ροζαλία...

Πηγή: http://deltio11.blogspot.gr/2016/04/enotis.html
----------------------------

Χατζάρα,

Ρόζα, Ρόζα, Ροζαλία...

ή

Κούλη, Κούλη, Κυριακούλη;