Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

«...θα συντελέσουμε στην εκλογή προέδρων, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν τους κρυμμένη κάποια ηθική πληγή, κάποιον “Παναμά”». Όμως, για τα πάντα εν τέλει, θα πταίη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ο Πούτιν (φιλαράκι να 'ούμε...) - Γκέγκε;


Δέκατο Πρωτόκολλο: “…Στο προσεχές μέλλον θα δημιουργήσουμε την ευθύνη των Προέδρων… Για να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό, θα συντελέσουμε στην εκλογή προέδρων, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν τους κρυμμένη

κάποια ηθική πληγή, κάποιον “Παναμά”.


Ο φόβος των αποκαλύψεων, η επιθυμία που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που ανέβηκε στην εξουσία να διατηρήσει τα προνόμιά του, τις ωφέλειες και τις τιμές, οι οποίες ανήκουν στη θέση του, θα καταστήσουν τους Προέδρους τυφλούς εκτελεστές των διαταγών μας.”

Περισσότερα, εδώ κι εδώ.