Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Λευκοί γηγενείς, υπάρχουν μόνον στην Ευρώπη, όχι και στις ΗΠΑ...


Περισσότερα, εδώ.