Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Με την αμάθεια και την παιδεία, το ιστολόγιό σας «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως» ασχολήθηκε πολύ πρόσφατα. Με αφορμή τον 14χρονο δολοφόνο από το χωριό Γέφυρα Θεσσαλονίκης τώρα, ας πούμε μερικά πράγματα περί έριδος και φιλίας...

Ακόμα και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Θεσσαλονίκης σόκαρε ο λόγος για τον οποίο ένας 14χρονος έσφαξε με χτύπημα στην καρωτίδα τον συνομήλικο φίλο του, Τάσο, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Γέφυρα.

Μιλώντας στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση...

Η συνέχεια  εδώ

---------------
---------------

Δύο τα είδη τής Έριδος μάς διδάσκει ο Ησίοδος στο ποίημά του «Έργα και Ημέραι». Τη μία (την ευγενή άμιλλα) θα την παίνευε όποιος την καταλάβαινε, η άλλη (ο θυμός) είναι για κατάκριση. Έχουν αντίθετη φύση.

Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαῖαν
εἰσὶ δύω· τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας,
ἡ δ᾽ ἐπιμωμητή· διὰ δ᾽ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν.
ἡ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει,
σχετλίη· οὔτις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης 15

ἀθανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν.
τὴν δ᾽ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή,
θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,
γαίης τ᾽ ἐν ῥίζῃσι, καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω·
ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὅμως ἐπὶ ἔργον ἔγειρεν. 20
εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζων
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν
οἶκόν τ᾽ εὖ θέσθαι, ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων
εἰς ἄφενος σπεύδοντ᾽· ἀγαθὴ δ᾽ Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν.

καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, 25
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ.

ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτθεο θυμῷ,
μηδέ σ᾽ Ἔρις κακόχαρτος ἀπ᾽ ἔργου θυμὸν ἐρύκοι
νείκε᾽ ὀπιπεύοντ᾽ ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα.
ὤρη γάρ τ᾽ ὀλίγη πέλεται νεικέων τ᾽ ἀγορέων τε, 30
ᾧτινι μὴ βίος ἔνδον ἐπηετανὸς κατάκειται
ὡραῖος, τὸν γαῖα φέρει, Δημήτερος ἀκτήν.

τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοις
κτήμασ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις· σοὶ δ᾽ οὐκέτι δεύτερον ἔσται
ὧδ᾽ ἔρδειν· ἀλλ᾽ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος 35
ἰθείῃσι δίκῃς, αἵ τ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται.
ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσάμεθ᾽, ἀλλὰ τὰ πολλὰ
ἁρπάζων ἐφόρεις, μέγα κυδαίνων βασιλῆας
δωροφάγους, οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δίκασσαι·

νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός, 40
οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ.

Οι έννοιες της Φιλότητας και του Νείκους
στο έργο του Εμπεδοκλέους
Περισσότερα, εδώ.


Τι έγραψε ο Πλάτων περί φιλίας, στο διάλογο Λύσις ;
Περισσότερα, εδώ κι εδώ.


Τι έγραψαν Αριστοτέλης και Κικέρων περί φιλίας;
Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.


Διαβάστε επίσης εδώ κι εδώ. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, φέτος, οι μαθητές διαγωνίσθηκαν στο θέμα τής Φιλίας...