Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Πάρτε κι αυτόν τον Τούρκο τώρα, «στο καπάκι»...