Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Τώρα το πήραν είδηση στην «Ελεύθερη Ώρα» για τον Axel - Texas...