Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Το σκληρό το πουταναριό και το σκληρό το πουσταριό, συνεχίζεται... μια χαρά ΚΑΙ Σ Η Μ Ε Ρ Α Κουρή, Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Τ Α Τ Α... Κάνεις πως δεν το βλέπεις;