Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Κάτι... «πατριώτες» (τού κώλου) με πλούσιο Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο παρελθόν. Τελικά, για να ζήσης στην Ελληνική Δημοκρατία, πρέπει να είσαι πολύ σκληρός άνθρωπος. Πρέπει να είσαι εφοδιασμένος με τεράστια ψυχικά αποθέματα...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.