Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ποία η... ειδοποιός διαφορά αρχολιπάρου και σπουδαρχίδου;Περισσότερα, εδώ.
=====================
Τι σημαίνει ειδοποιός;
Τι σημαίνει αρχολίπαρος;
Τι σημαίνει σπουδαρχίδης;