Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Πρέπει να έχης τεράστια ψυχικά αποθέματα για να ζης στο γνωστό κωλοχανείο...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.