Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Κρατάτε γερά στην «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως» σ υ ν α γ ω ν ι σ τ έ ς ! Στους 4.500 (διαφορετικούς) επισκέπτες είμαστε σήμερα. 3.060 χθες... Κάποιος βοηθά...

4.500 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα ! Άντε να δούμε... Προχωράμε...