Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Είναι θολωμένο το μυαλό των Ελλήνων, γι' αυτό κυβερνά ακόμα ο εφιάλτης... Κάποια στιγμή, θα καθαρίση... Κάποια ευλογημένη στιγμή... Εξαίφνης... πού 'λεγε ο Πλάτων...Περισσότερα, εδώ κι εδώ.