Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Κάντε όλοι τα σπίτια σας, «Κρυφά Σχολειά» !