Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Για τους πάρα πολύ «ψαγμένους»...Περισσότερα, πρώτα
εδώ
και
κατόπιν (εδώ, εδώ κι εδώ). Καλό θα ήταν να παρακολουθήσετε
ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ βίντεο, όχι μόνον τα τρία στα οποία σάς παραπέμπω, αρχίζοντας από αυτό εδώ.
Καλή σας απόλαυση !

Διηνέκης

Μία προσφορά προς την Ελληνική Κοινωνία, από το ιστολόγιο
«Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»

Σημείωση

Αν κάνετε τα απαραίτητα μαθηματικά, προκύπτουν τα εξής για τις νότες (Σειρήνες) τού ΝΤΟ, ΦΑ και ΣΟΛ:

Αν η νότα ΝΤΟ έχει A Hz συχνότητα, η νότα ΦΑ έχει (4/3 x A) Hz και η νότα ΣΟΛ έχει (3/2 x A) Hz.
Η νότα ΝΤΟ τής επομένης οκτάβας, έχει (2 x A) Hz.

[ΝΤΟ ---> ΦΑ ---> ΣΟΛ ---> ΝΤΟ]
[1 ---> 1,33 ---> 1,5 ---> 2]

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,
ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ:


===========================================
[ΠΝΕΥΜΑ / ΑΥΤΟΑΝΘΡΩΠΟΣ / ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ / ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΝΤΟ / ΑΤΡΟΠΟΣ / ΗΛΙΟΣ] --->

{{[ΨΥΧΗ / ΑΝΘΡΩΠΟΣ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΟΛ / ΚΛΩΘΩ / ΣΕΛΗΝΗ] --->
[ΝΟΥΣ / ΝΗΠΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ / ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΦΑ / ΛΑΧΕΣΙΣ / ΓΑΙΑ]}

KAI

{[ΝΟΥΣ / ΝΗΠΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ / ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΦΑ / ΛΑΧΕΣΙΣ / ΓΑΙΑ] --->
[ΨΥΧΗ / ΑΝΘΡΩΠΟΣ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ / ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΟΛ / ΚΛΩΘΩ / ΣΕΛΗΝΗ]}}
X 10 φορές (τουλάχιστον) --->
(ανάλογα με το πόσο ηλίθιος είναι κανείς)
... ... ...
[ΠΝΕΥΜΑ / ΑΥΤΟΑΝΘΡΩΠΟΣ / ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ / ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΝΤΟ / ΑΤΡΟΠΟΣ / ΗΛΙΟΣ]
==========================================

Περί μουσικών κλειδιών δε, εδώ.
Μαζί τραγουδούν οι Σειρήνες και οι Μοίρες φίλη / φίλε αναγνώστη...
Συγκλονιστικά πράγματα...
Για το ποιοι είναι έξυπνοι άνθρωποι / αυτοάνθρωποι, τά 'παμε
εδώ και για το ποιοι είναι ηλίθιοι / νήπιοι άνθρωποι, τά 'παμε εδώ...

Η ανάρτηση είναι αφιερωμένη, εξαιρετικώς, στον Ραχωβίτσα και την ψυχοπαθή πράκτορά του...
Έγινε με αφορμή αυτούς...
Α, κάτι ακόμη...
Άλλο εδιδάχθην, άλλο εδίδαξα κι άλλο εδιδαξάμην Ραχωβίτσα...

Ψιλά γράμματα...
Επειδή είσαι και καθηγητής...
Ο ίδιος

===============================

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ' οὐδ' ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

Τον άντρα τον πολύπραγο τραγούδησέ μου, ω Μούσα,
που περισσά πλανήθηκε, σαν κούρσεψε της Τροίας
το ιερό κάστρο, και πολλών ανθρώπων είδε χώρες
κι έμαθε γνώμες, και πολλά στα πέλαα βρήκε πάθια,
για μια ζωή παλεύοντας και γυρισμό συντρόφων.
Μα πάλε δεν τους γλύτωσε, κι αν το ποθούσε, εκείνους,
τι από δική τους χάθηκαν οι κούφιοι αμυαλωσύνη,
του Ήλιου του Υπερίονα σαν έφαγαν τα βόδια,
κι αυτός τους πήρε τη γλυκιά του γυρισμού τους μέρα.


Περάστε κι από εδώ τώρα...