Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Φίλης: Ξεκάθαρο το γιατί κάηκε η Δαδιά...