Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Ομογενείς τής Μαριουπόλεως, μάχονται παρά τω πλευρώ των Ρώσων


Περισσότερα, εδώ.