Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Αυτό το παλιόπαιδο, ο Διηνέκης, τά 'λεγε από τον Νοέμβριο τού 2021...

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.