Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Τι ήταν και τούτο πάλι ρε 'συ Διηνέκη;