Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Σκότωσαν την κόρη τού Ντούγκιν, μπροστά του - Στόχος ήταν ο ίδιος ο Ντούγκιν

Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] K A I εδώ.