Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ρε Χατζάρα (هاجَرَ)*, ό,τι σού δίνουν, το αναρτάς;

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.


* هاجَرَ, περισσότερα, εδώ.