Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Τελικά, τι σόι ρόλο βαράει ο Χατζάρας (هاجَرَ)* ;;;

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.


* هاجَرَ, περισσότερα, εδώ.