Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

هاجَرَ *


* هاجَرَ, περισσότερα, εδώ.