Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Τουρκία - Ισραήλ και η έκλειψη ολοκλήρου τής Ελλάδος (Μητροπολιτικής Ελλάδος ΚΑΙ Κύπρου) από τον φυσικό της χώρο - Ο θάνατος τού Έθνους

Περισσότερα, εδώ K A I [εδώ Κ Α Ι εδώ].