Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Την λιγουρευόταν το πορδοβούλωμα, αλλά τού την «έφαγε» ο «ιερός κ@λος»...


Περισσότερα, εδώ. Ίσως συναντηθούν,
όλοι μαζί, κάπου, αργότερα.. Πού ξέρεις...