Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Πού βρέθηκε αυτό το Κορινθιακό κιονόκρανο; Στη Βόρειο Ήπειρο !


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.