Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Γνώριζε τους άντρες του, έναν προς έναν, ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΑ...Οι δε άντρες του, με τη σειρά τους, τον ελάτρευσαν...