Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ερώτηση προς Έλληνες Εθνικοσοσιαλιστές (ή και Εθνικιστές)

Γνωρίζετε τον αναδρομικό αλγόριθμο τού Rommel ;
Αν ναι, εφαρμόστε τον !
Αν όχι, ρωτήστε κάποιον που τον γνωρίζει, για να σάς τον διδάξη !
Αλλιώς, μην αναμένετε την οιανδήποτε πρόοδο...
Στα ίσα !

Διηνέκης