Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Η παραποίηση τού λόγου τού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ώπη και η πραγματική σημασία της - Αντώνης Αντωνάκος - Το Μέγα Ψεύδος τού (Α Ν Υ Π Α Ρ Κ Τ Ο Υ) δήθεν... «όρκου» τού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ώπη - Για να μην σάς πιάνουν κορόιδα !Κι εδώ.